1. De therapeut, coach of cursusleider zal zich inzetten voor het herstel, de ontwikkeling of het leerproces van de cliënt. “Chantal Bruijsten” verwacht deze inzet ook van de cliënt. Indien blijkt dat de cliënt zich hiervoor niet kan of wil inzetten, kan in overleg een vervolg uitgesteld of afgebroken worden.
 2. “Chantal Bruijsten” gaat uit van eigen verantwoordelijkheid. Het bedrijf “Chantal Bruijsten” en de therapeut, coach of cursusleider zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de therapie, coaching of cursus.
 3. De in rekening gebrachte kosten van losse sessies dienen contant of uiterlijk binnen 14 dagen overgemaakt te worden. De in rekening gebrachte kosten van een programma of traject dienen vóóraf betaald te worden. In overleg kan bij trajecten of programma’s een betaalplan opgesteld worden waarbij in gedeelten betaald kan worden.
 4. Bij het afzeggen van afspraken voor coaching of therapie dient dit uiterlijk 24 uur van te voren te worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten doorberekend. In overleg kan hier bij goede redenen een uitzondering op worden gemaakt.
 5. Het afzeggen van een cursus of programma dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang  afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is of bij een programma wat direct start, worden de volledige kosten doorberekend.
 6. Indien een cursist een gedeelte van de cursus of het programma niet mee kan of wil doen, worden ook de volledige kosten in rekening gebracht.
 7. Een kennismakingsgesprek of strategy session duurt gemiddeld 0,5 tot 1 uur. Een sessie duurt gemiddeld 1 uur tot maximaal 1,5 uur. Indien een gesprek of sessie korter duurt, heeft de cliënt geen recht op restitutie. Indien de sessie minder dan een half uur uitloopt, zijn er geen extra kosten. Indien de sessie meer dan een half uur langer duurt, worden alleen extra kosten in rekening gebracht indien dit is overlegd met de cliënt.

8. Indien de cliënt na het volgen van een programma niet tevreden is, kan hij of zij aanspraak maken op teruggave van de betaalde kosten. Hiervoor dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 1. Alle groepssessies zijn gevolgd.
 2. Alle mogelijke privésessies zijn gevolgd.
 3. Voorafgaand aan de eerste sessie wordt de ernst van de klacht gemeten. Na afloop van het programma wordt dit opnieuw gemeten. Uit deze meting blijkt dat er geen verbetering is opgetreden.
 4. De cliënt motiveert tijdens een mondeling gesprek waarom hij/zij niet tevreden is. Dit zodat we hier in de toekomst eventueel verbetering in kunnen aanbrengen.

9. Indien de cliënt bij het volgen van een therapie of coaching traject niet tevreden is, kan deze aanspraak maken op teruggave van de betaalde kosten. Hiervoor dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  1. Na afloop van de eerste sessie wordt door de therapeut/coach een inschatting gemaakt van het aantal sessies dat nodig zal zijn. U heeft minimaal dit aantal sessies gevolgd. Indien u een pakket heeft afgesproken, heeft u minimaal het aantal sessies gevolgd dat bij het afgesproken pakket in zat.
  2. Voor afgaand aan de eerste sessie wordt de ernst van de klacht gemeten. Na afloop van de laatste sessie wordt deze klacht wederom gemeten. Uit deze meting blijkt dat er geen verbetering is opgetreden.
  3. De cliënt motiveert tijdens een mondeling gesprek waarom hij/zij niet tevreden is. Dit zodat de therapeut of coach hier in de toekomst eventueel verbetering in kan aanbrengen.